Chú chó làm bất cứ ai cũng phải mỉm cười

Chú chó Zappa 15 tuổi, thuộc giống chó săn xám Ý ( Italiant Greyhound). Zappa có một điểm rất độc đáo là lưỡi của nó không bao giờ nằm trong miệng. Khi bạn nhìn thấy những bức ảnh của Zappa, bạn sẽ mỉm cười ngay

Chú chó Zappa 15 tuổi, thuộc giống chó săn xám Ý ( Italiant Greyhound). Zappa có một điểm rất độc đáo là lưỡi của nó không bao giờ nằm trong miệng. Khi bạn nhìn thấy những bức ảnh của Zappa, bạn sẽ mỉm cười ngày! 

ảnh vật nuôi,hình ảnh chó dễ thương,chú chó zappa,chó săn xám ý,italiant greyhoundảnh vật nuôi,hình ảnh chó dễ thương,chú chó zappa,chó săn xám ý,italiant greyhoundảnh vật nuôi,hình ảnh chó dễ thương,chú chó zappa,chó săn xám ý,italiant greyhoundảnh vật nuôi,hình ảnh chó dễ thương,chú chó zappa,chó săn xám ý,italiant greyhoundảnh vật nuôi,hình ảnh chó dễ thương,chú chó zappa,chó săn xám ý,italiant greyhoundảnh vật nuôi,hình ảnh chó dễ thương,chú chó zappa,chó săn xám ý,italiant greyhoundảnh vật nuôi,hình ảnh chó dễ thương,chú chó zappa,chó săn xám ý,italiant greyhoundảnh vật nuôi,hình ảnh chó dễ thương,chú chó zappa,chó săn xám ý,italiant greyhoundảnh vật nuôi,hình ảnh chó dễ thương,chú chó zappa,chó săn xám ý,italiant greyhoundảnh vật nuôi,hình ảnh chó dễ thương,chú chó zappa,chó săn xám ý,italiant greyhoundảnh vật nuôi,hình ảnh chó dễ thương,chú chó zappa,chó săn xám ý,italiant greyhoundảnh vật nuôi,hình ảnh chó dễ thương,chú chó zappa,chó săn xám ý,italiant greyhoundTheo Pindolla.com