Chú mèo nằm trên cánh máy bay và hạ đã hạ cánh an toàn

Thật diệu kỳ và quá may mắn cho chú mèo này, không hiểu chú mèo lên máy bay từ khi nào phi công đã không hề biết sự có mặt của chú. Do đó chú đã có một chuyến thám hiểm bầu trời và

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Thật diệu kỳ và quá may mắn cho chú mèo này, không hiểu chú mèo lên máy bay từ khi nào phi công đã không hề biết sự có mặt của chú. Do đó chú đã có một chuyến thám hiểm bầu trời và may mắn là đã hạ cánh an toàn cùng máy bay sau đó.

ảnh mèo nằm trên cánh máy bay,vật nuôi,máy bay