Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Một số điều có thể bạn chưa biết

Trước khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, Đại tướng Trần Đại Quang từng đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau trong ngành Công an và là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII.

,trần đại quang,chủ tịch nước