Hà Anh

Chuẩn Bị Chương Trình Và Lập Kế Hoạch Marketing Tích Hợp - 4P Trong Marketing

Đăng 3 tháng trước
Chuẩn Bị Chương Trình Và Lập Kế Hoạch Marketing Tích Hợp - 4P Trong Marketing

Sau khi doanh nghiệp đã thực hiện thành công hai bước đầu tiên trong quy trình tiếp thị đơn giản là "Thấu hiểu thị trường, nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng" và "Thiết kế chiến lược tiếp thị hướng đến khách hàng", nhiệm vụ quan trọng tiếp theo mà họ cần giải quyết chính là phải thiết kế được (các) chương trình tiếp thị tích hợp (marketing tích hợp - IMC) sao cho có thể mang lại giá trị khách hàng vượt trội, từ đó làm nền tảng cho việc tạo ra các mối quan hệ sinh lời từ khách hàng. Vậy trong bước thứ ba đầy quan trọng này, doanh nghiệp cần làm những điều gì?

Chúng ta đã tìm hiểu về quy trình tiếp thị giản đơn với năm bước vừa độc lập, vừa phụ thuộc lẫn nhau, bao gồm:

Bước 1. Thấu hiểu thị trường, nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng

Bước 2. Thiết kế chiến lược tiếp thị hướng đến khách hàng

Bước 3. Thiết kế chương trình tiếp thị tích hợp mang lại giá trị khách hàng vượt trội

Bước 4. Xây dựng mối quan hệ sinh lợi và tạo ra niềm vui sướng cho khách hàng

Bước 5. Giành được giá trị từ khách hàng nhằm tạo ra lợi nhuận và giá trị vòng đời khách hàng

Trong bước 1 (có thể coi là bước chuẩn bị hay bước đề-pa), doanh nghiệp cần phải giải bài toán thấu hiểu "sân chơi" mà họ chuẩn bị "nhảy vào". Đề bài đặt ra là doanh nghiệp cần phải hiểu năm khái niệm cơ bản sau về khách hàng và thị trường:

  1. Nhu cầu, mong muốn và đòi hỏi (yêu cầu);
  2. Đề xuất của thị trường - Sản phẩm, Dịch vụ và Trải nghiệm;
  3. Giá trị và sự hài lòng của khách hàng;
  4. Sự trao đổi và mối quan hệ;
  5. Thị trường hay thương trường.

Sau khi đã thấu hiểu thị trường, nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng, doanh nghiệp sẽ có đủ cơ sở để thiết kế ra (những) chiến lược marketing hướng đến khách hàng dựa trên một số triết lý tiếp thị phổ biến như triết lý sản xuất, triết lý sản phẩm, triết lý bán hàng, triết lý tiếp thị và triết lý tiếp thị xã hội. Mục tiêu của bước 2 chính là trang bị cho các marketers các chiến lược phù hợp nhằm tìm kiếm, thu hút, giữ chân và phát triển khách hàng mục tiêu bằng việc tạo dựng và chuyển tải những giá trị khách hàng vượt trội.

Thiết kế chiến lược tiếp thị hướng đến khách hàng là hoạt động như thế nào? Tìm hiểu qua bài viết này.

Sau khi đã thiết kế thành công một hệ thống các chiến lược marketing hướng đến khách hàng, bây giờ, việc của marketers chính là phải chuẩn bị được những chương trình và kế hoạch marketing tích hợp (IMC - Intergrated Marketing Communications) chuyên nghiệp nhằm đạt được mục tiêu phục vụ khách hàng đã đề ra trước đó. Nói cách khác, sau khi các chiến lược marketing lấy khách hàng làm trung tâm được thống nhất trong hai bước trước đã chỉ ra đối tượng khách hàng mà doanh nghiệp sẽ phục vụ cũng như cách thức để phục vụ những khách hàng ấy, giờ đây, doanh nghiệp sẽ cần phải xây dựng các chương trình và kế hoạch marketing bài bản nhằm hiện thực hoá quy trình phục vụ này. Đây chính là yếu tố sẽ giúp cho doanh nghiệp tạo ra giá trị khách hàng như mong đợi.

Chuẩn bị chương trình và kế hoạch marketing tích hợp

Chiến lược marketing của doanh nghiệp chỉ ra đối tượng khách hàng mà doanh nghiệp sẽ phục vụ (thông qua bước 1) cũng như cách thức mà doanh nghiệp sẽ tạo ra giá trị cho các khách hàng mục tiêu của họ (thông qua bước 2). Tiếp theo, các marketers sẽ cần phải xây dựng một chương trình tiếp thị tích hợp (marketing tích hợp hay IMC). IMC là gì, chúng ta chưa cần tìm hiểu sâu ở thời điểm này. Tuy nhiên, bạn có thể hiểu đơn giản rằng kế hoạch IMC chính là một chương trình có nhiệm vụ phải mang lại những giá trị mong đợi cho các khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp.

Kế hoạch IMC sẽ xây dựng mối quan hệ khách hàng - doanh nghiệp bằng việc biến các chiến lược marketing được hoạch định trên giấy qua bước 1 và bước 2 thành hành động cụ thể. Kế hoạch IMC sẽ bao gồm một tổ hợp công cụ marketing của doanh nghiệp. Nói cách khác, IMC chính là tập hợp các công cụ marketing mà doanh nghiệp có thể sử dụng nhằm mục tiêu thực thi các chiến lược marketing đã vạch ra trong bước 2 của họ.

4P

Các công cụ cơ bản trong tổ hợp công cụ marketing được phân thành bốn nhóm chính. Chúng được gọi là 4P, bao gồm:

  • Product (Sản phẩm);
  • Price (Giá);
  • Place (Phân phối);
  • Promotion (Xúc tiến bán/Chiêu thị).

Để tạo ra tuyên ngôn giá trị, trước tiên, doanh nghiệp cần phải tạo ra các đề xuất thị trường (market offerings) có khả năng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng mục tiêu (P1/Product - Sản phẩm). Sau đó, doanh nghiệp cần quyết định mức giá mà mình sẽ chào bán cho (những) đề xuất thị trường này (P2/Price - Giá) và cách thức phân phối sản phẩm đến đúng nhóm khách hàng mục tiêu ấy (P3/Place - Phân phối). Cuối cùng, doanh nghiệp phải tương tác với khách hàng mục tiêu để chuyển tải thông tin và giải pháp của các đề xuất thị trường (là sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm) của họ và đồng thời thuyết phục khách hàng mua hàng (P4/Promotion - Xúc tiến bán/Chiêu thị). Doanh nghiệp phải kết hợp các công cụ trong tổ hợp công cụ marketing này một cách nhuần nhuyễn và logic nhất để chúng gắn kết lại và trở thành một chương trình tiếp thị tích hợp/chương trình marketing tích hợp. Đây chính là chương trình giúp doanh nghiệp truyền tải và mang lại giá trị mong đợi cho khách hàng mục tiêu của họ.

Chủ đề chính: #marketing

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn