Chùm ảnh chế của dân mạng khi giá xăng lại tăng.

Nụ cười thể hiện nỗi vất vả là một nụ cười đau xót nhất, không biết đến bao giờ giá xăng mới ổn định được cho dân đỡ khổ đây nữa. Thôi thì cứ chờ.

Nụ cười thể hiện nỗi vất vả là một nụ cười đau xót nhất, không biết đến bao giờ giá xăng mới ổn định được cho dân đỡ khổ đây nữa. Thôi thì cứ chờ.

ảnh xăng tăng giá,xăng tăng,ảnh chế xăng tăng,ảnh chế,ảnh hài hước

Một cách chơi chữ khá hay ám chỉ mọi thứ đều tăng.

ảnh xăng tăng giá,xăng tăng,ảnh chế xăng tăng,ảnh chế,ảnh hài hướcQuay lại với phương tiện xa xưa cho đỡ tốn xăng và bảo vệ môi trường.

ảnh xăng tăng giá,xăng tăng,ảnh chế xăng tăng,ảnh chế,ảnh hài hước

Xăng tăng và hứa hẹn mọi thứ sẽ lại tăng theo.

ảnh xăng tăng giá,xăng tăng,ảnh chế xăng tăng,ảnh chế,ảnh hài hước

Một khi xăng tăng thì đi cắt tóc cũng bị lên giá.

ảnh xăng tăng giá,xăng tăng,ảnh chế xăng tăng,ảnh chế,ảnh hài hước

Lương kéo không nổi lạm phát.

ảnh xăng tăng giá,xăng tăng,ảnh chế xăng tăng,ảnh chế,ảnh hài hước

Đâu cần phải nhẫn kim cương, mang xăng đi cầu hôn thôi anh em.