Chùm ảnh chứng minh 'mèo và nắng là đôi bạn không thể tách rời '

Mèo có một điều đặc biệt thích là tắm nắng. Hãy cùng xem chùm ảnh dưới đây để xác nhận điều đó nhé!

1. Nhìn là biết mẹ con rồi!

1. Nhìn là biết mẹ con rồi!,mèo sưởi nắng,mèo hài hước,thú cưng

2. Vũ điệu dưới nắng.

2. Vũ điệu dưới nắng.,mèo sưởi nắng,mèo hài hước,thú cưng

3. Việc của nắng là chói chang, việc của em là chói ké.

3. Việc của nắng là chói chang, việc của em là chói ké.,mèo sưởi nắng,mèo hài hước,thú cưng

4. Đời lắm gái nhưng chỉ có nắng làm ta liêu xiêu.

4. Đời lắm gái nhưng chỉ có nắng làm ta liêu xiêu.,mèo sưởi nắng,mèo hài hước,thú cưng

5. Em chỉ cần nắng chứ chả cần hình tượng!

5. Em chỉ cần nắng chứ chả cần hình tượng!,mèo sưởi nắng,mèo hài hước,thú cưng

6. Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn ngồi một góc vẫn chưa có bồ.

6. Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn ngồi một góc vẫn chưa có bồ.,mèo sưởi nắng,mèo hài hước,thú cưng

7. Nắng có thể xóa nhòa mọi khoảng cách.

7. Nắng có thể xóa nhòa mọi khoảng cách.,mèo sưởi nắng,mèo hài hước,thú cưng

8. Chỉ với chút nắng, em sẵn sàng trở thành một tuyệt tác.

8. Chỉ với chút nắng, em sẵn sàng trở thành một tuyệt tác.,mèo sưởi nắng,mèo hài hước,thú cưng

9. Phơi nắng đồng nghĩa với " phơi hết ".

9. Phơi nắng đồng nghĩa với " phơi hết ".,mèo sưởi nắng,mèo hài hước,thú cưng

10. Nắng ở đâu, em ở đó.

10. Nắng ở đâu, em ở đó.,mèo sưởi nắng,mèo hài hước,thú cưng

11. Tắm nắng cũng phải xếp hàng đấy nhé!

11. Tắm nắng cũng phải xếp hàng đấy nhé!,mèo sưởi nắng,mèo hài hước,thú cưng

12. Nắng cho lè lưỡi mà vẫn thích nằm phơi.

12. Nắng cho lè lưỡi mà vẫn thích nằm phơi.,mèo sưởi nắng,mèo hài hước,thú cưng

13. Đúng chất võ mèo cào. Dám giành nắng của anh à!

13. Đúng chất võ mèo cào. Dám giành nắng của anh à!,mèo sưởi nắng,mèo hài hước,thú cưng

14. Nhìn gì mà nhìn! Bộ chưa thấy ai tắm nắng tư thế này bao giờ à?

14. Nhìn gì mà nhìn! Bộ chưa thấy ai tắm nắng tư thế này bao giờ à?,mèo sưởi nắng,mèo hài hước,thú cưng

Nguồn: Boredpanda