Cu
5 năm trước

Chùm ảnh Thiên thần đầy mê hoặc

Chuyện kể rằng, sau khi Đức Chúa Trời tạo nên vũ trụ muôn loài, Ngài cũng tạo nên các thiên thần, những nhân vật bé nhỏ, trong sáng, thiêng liêng với đôi cánh t

<div>Chuyện kể rằng, sau khi Đức Ch&uacute;a Trời tạo n&ecirc;n vũ trụ mu&ocirc;n lo&agrave;i, Ng&agrave;i cũng tạo n&ecirc;n c&aacute;c thi&ecirc;n thần, những nh&acirc;n vật b&eacute; nhỏ, trong s&aacute;ng, thi&ecirc;ng li&ecirc;ng với đ&ocirc;i c&aacute;nh trắng v&agrave; v&ograve;ng h&agrave;o quang tr&ecirc;n đầu. C&aacute;c thi&ecirc;n thần lu&ocirc;n t&uacute;c trực b&ecirc;n Ch&uacute;a, c&oacute; nhiệm vụ ca h&aacute;t, nhảy m&uacute;a, đem niềm vui đến cho Ch&uacute;a v&agrave; những vị thần tr&ecirc;n trời.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Thế nhưng, theo một nguồn tin chưa r&otilde; từ đ&acirc;u, c&oacute; v&agrave;i thi&ecirc;n thần đ&atilde; lạc xuống hạ giới, v&agrave; bị nhiếp ảnh gia Meg Bitton chộp lại. Ảnh nhanh ch&oacute;ng được lan truyền với tốc độ ch&oacute;ng mặt tr&ecirc;n khắp c&aacute;c cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, nếu c&agrave;ng nh&igrave;n v&agrave;o bức ảnh, bạn c&oacute; thể bị ch&iacute;nh ph&eacute;p thuật của c&aacute;c thi&ecirc;n thần trong đ&oacute; m&ecirc; hoặc.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Nghe th&igrave; c&oacute; vẻ kh&oacute; tin đ&uacute;ng kh&ocirc;ng? Nhưng cứ nh&igrave;n những tấm ảnh dưới đ&acirc;y m&agrave; xem, c&oacute; khi bạn cũng sẽ bị h&uacute;t v&agrave;o đấy!</div> <div>&nbsp;</div> <div><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11475/chum-anh-thien-than-day-me-hoac-phu-phep-gioi-nhiep-anh-1412914379-kzwjpk.jpg" alt="" /></div> <div><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11475/chum-anh-thien-than-day-me-hoac-phu-phep-gioi-nhiep-anh-1412914379-zx3s6b.jpg" alt="" /></div> <div><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11475/chum-anh-thien-than-day-me-hoac-phu-phep-gioi-nhiep-anh-1412914379-39jtvf.jpg" alt="" /></div> <div><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11475/chum-anh-thien-than-day-me-hoac-phu-phep-gioi-nhiep-anh-1412914379-pnhybt.jpg" alt="" /></div> <div><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11475/chum-anh-thien-than-day-me-hoac-phu-phep-gioi-nhiep-anh-1412914379-n63qmk.jpg" alt="" /></div> <div><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11475/chum-anh-thien-than-day-me-hoac-phu-phep-gioi-nhiep-anh-1412914379-kzwjpk.jpg" alt="" /></div> <div><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11475/chum-anh-thien-than-day-me-hoac-phu-phep-gioi-nhiep-anh-1412914379-tz486s.jpg" alt="" /></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: right;">Nguồn: Chuyện H&ocirc;m Nay</div> <div style="text-align: right;">Ảnh: Meg Bitton</div> <div>&nbsp;</div>

Chủ đề chính: #hình_ảnh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn