Chuyện gì xảy ra khi con người làm con chó?

Bộ ảnh "khi con người làm con chó" dưới đây được thực hiện bởi một nhóm nhảy ở Trung Quốc để phản đối tình trạng ngược đãi động vật, đặc biệt là loài chó đang d

Bộ ảnh "khi con người làm con chó" dưới đây được thực hiện bởi một nhóm nhảy ở Trung Quốc để phản đối tình trạng ngược đãi động vật, đặc biệt là loài chó đang diễn ra ở đất nước này.

Với những hình ảnh gây ấn tượng mạnh như cảnh lôi kéo, giam cầm, buộc cổ, đốt cháy... nhóm hy vọng rằng những hình ảnh này sẽ làm thay đổi được phần nào đó ý thức bảo vệ động vật của cộng đồng.

ảnh ăn thịt chó,người và chó đổi chỗ cho nhau,ngược đãi động vật,trung quốc

ảnh ăn thịt chó,người và chó đổi chỗ cho nhau,ngược đãi động vật,trung quốc

ảnh ăn thịt chó,người và chó đổi chỗ cho nhau,ngược đãi động vật,trung quốc

ảnh ăn thịt chó,người và chó đổi chỗ cho nhau,ngược đãi động vật,trung quốc

ảnh ăn thịt chó,người và chó đổi chỗ cho nhau,ngược đãi động vật,trung quốc

ảnh ăn thịt chó,người và chó đổi chỗ cho nhau,ngược đãi động vật,trung quốc

ảnh ăn thịt chó,người và chó đổi chỗ cho nhau,ngược đãi động vật,trung quốc

ảnh ăn thịt chó,người và chó đổi chỗ cho nhau,ngược đãi động vật,trung quốc

Những hình ảnh trên đây không hề làm quá, đó chính xác là những gì mà con người đang làm với loài chó. Có quá nhẫn tâm không? Bạn có thể tự đưa ra lời kết nhé!