Chuyện gì xảy ra nếu logo của các thương hiệu nổi tiếng bị đảo ngược.

Một nghệ sĩ đã thử đảo ngược logo của các thương hiệu nổi tiếng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, hoặc kết hợp cả 2 kiểu để tạo ra những kết quả cực kỳ bất ngờ và hài hước. Bạn hãy thử đoán xem thương hiệu gốc của những logo bị đảo ngược là gì nhé!

Sau khi bị đảo ngược, các logo đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Sau khi bị đảo ngược, các logo đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.,logo,thương hiệu,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo ấn tượng

,logo,thương hiệu,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo ấn tượng

,logo,thương hiệu,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo ấn tượng

,logo,thương hiệu,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo ấn tượng

,logo,thương hiệu,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo ấn tượng

,logo,thương hiệu,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo ấn tượng

,logo,thương hiệu,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo ấn tượng

,logo,thương hiệu,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo ấn tượng

,logo,thương hiệu,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo ấn tượng

,logo,thương hiệu,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo ấn tượng

,logo,thương hiệu,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo ấn tượng

,logo,thương hiệu,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo ấn tượng

,logo,thương hiệu,ý tưởng thiết kế,giải mã logo,logo ấn tượng

Theo boredpanda

Biên soạn: Woody Übermensch - Ohay TV

******************************

Các bài viết khác có thể bạn sẽ thích: