Chuyện sẽ xảy ra nếu bạn đỗ xe ở nơi dành cho người khuyết tật ở Brazil

Anh chàng xấu số đã bị chơi khăm khi đỗ xe ở nơi dành cho người khuyết tật ở Brazil. Đảm bảo là anh chàng này sẽ không dám quay lại nữa

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Anh chàng xấu số đã bị chơi khăm khi đỗ xe ở nơi dành cho người khuyết tật ở Brazil. Đảm bảo là anh chàng này sẽ không dám quay lại nữa

ảnh đỗ xe,người khuyết tật,Brazil