Có ai bán sim như anh?

Bán sim? Hãy bán theo cách của bạn. Câu chuyện hài hước về anh chàng bán sim.

Bây giờ  sim tứ quý, tam hoa, năm sinh, các kiểu... xưa rồi. 

Anh sẽ giúp em nhận ra giá trị của số này.

Anh sẽ giúp em nhận ra giá trị của số này. ,

Đây là sim rồng cuộn mây mù, mãnh long quá giang.

Đây là sim rồng cuộn mây mù, mãnh long quá giang. ,

Để anh giải thích cho em hiểu....

Để anh giải thích cho em hiểu....,

,