Cờ cầu vồng tung bay trên khắp các nẻo đường Ireland

Thứ bảy vừa qua đã trở thành một thời khắc lịch sử của Ireland khi nước này chính thức thừa nhận sự hợp pháp của hôn nhân đồng giới.

Thứ bảy vừa qua đã trở thành một thời khắc lịch sử của Ireland khi nước này chính thức thừa nhận sự hợp pháp của hôn nhân đồng giới.

ảnh LGBT,đồng tính,hôn nhân đồng giới,hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Ireland là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới thông qua trưng cầu dân ý, chứ không phải văn bản luật hay quyết định của tòa án.

ảnh LGBT,đồng tính,hôn nhân đồng giới,hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Người dân đã đi bỏ phiếu để trả lời câu hỏi " Hôn nhân có nên được hợp pháp giữa hai người bất kể giới tính của họ hay không" trong ngày 22/5

ảnh LGBT,đồng tính,hôn nhân đồng giới,hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Hàng triệu người ủng hộ đã tập trung tại quảng trường Dublin từ hôm qua để theo dõi tiến trình kiểm phiếu thông qua một màn hình lớn.

ảnh LGBT,đồng tính,hôn nhân đồng giới,hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Với tỷ lệ 62%, chiến thắng đã thuộc về những người ủng hộ

ảnh LGBT,đồng tính,hôn nhân đồng giới,hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Khi kết quả kiểm phiếu được công bố, cả đám đông như vỡ òa.

ảnh LGBT,đồng tính,hôn nhân đồng giới,hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

ảnh LGBT,đồng tính,hôn nhân đồng giới,hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

ảnh LGBT,đồng tính,hôn nhân đồng giới,hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Các cư dân thuộc cộng đồng LGBT hân hoan ra đường ăn mừng thắng lợi

ảnh LGBT,đồng tính,hôn nhân đồng giới,hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

ảnh LGBT,đồng tính,hôn nhân đồng giới,hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

ảnh LGBT,đồng tính,hôn nhân đồng giới,hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

ảnh LGBT,đồng tính,hôn nhân đồng giới,hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Sắc cầu vồng tràn ngập thủ đô Dublin

ảnh LGBT,đồng tính,hôn nhân đồng giới,hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Chiến thắng này đã đem lại sự kỳ vọng về một xã hội bình đẳng, mở ra một kỷ nguyên mới trong cộng đồng LGBT không chỉ ở Ireland mà còn trên toàn thế giới