Có gì đó sai ở trong những trò chơi này?

Không thể hiểu những trò chơi này được làm ra là do lỗi cố tình hay vô ý của nhà sản xuất. Nhưng chắc chắn khi nhìn thấy chúng sẽ bạn sẽ phải phì cười.

Trượt từ đâu ra thế này?

Trượt từ đâu ra thế này? ,trò chơi trẻ em

Biển khu vui chơi trẻ em đây ư?

Biển khu vui chơi trẻ em đây ư? ,trò chơi trẻ em

Cầu trượt cá heo này nhìn lạ quá!

Cầu trượt cá heo này nhìn lạ quá! ,trò chơi trẻ em

Có gì kỳ lạ ở con thú bông khổng lồ này?

Có gì kỳ lạ ở con thú bông khổng lồ này? ,trò chơi trẻ em

Chơi ở đâu của hươu cao cổ vậy?

Chơi ở đâu của hươu cao cổ vậy? ,trò chơi trẻ em

Trượt đi, đứng đó làm chi vậy?

Trượt đi, đứng đó làm chi vậy? ,trò chơi trẻ em

Có gì đó sai sai

Có gì đó sai sai,trò chơi trẻ em

Vòng quay kì lạ nhất hành tinh

Vòng quay kì lạ nhất hành tinh,trò chơi trẻ em

Đường hầm kỳ lạ

Đường hầm kỳ lạ,trò chơi trẻ em

chắc phải đặt tên là Cầu trượt dao nạo quá!

chắc phải đặt tên là Cầu trượt dao nạo quá! ,trò chơi trẻ em

Cái lỗ kia để làm gì vậy?

Cái lỗ kia để làm gì vậy? ,trò chơi trẻ em

Đúng là hề mà!

Đúng là hề mà!,trò chơi trẻ em

  • Bài liên quan: trò chơi trẻ em,