Có gì đó sai sai trong những bức ảnh này?

Bạn đã bao giờ nhìn vào một bức ảnh và cảm giác có gì đó sai sai chưa? Nếu chưa, hãy cùng Ohay xem 13 bức ảnh khoảnh khắc dưới đây, bạn sẽ hiểu 'cái sai sai' đó là gì.

Khi những nhân vật phụ thu hút mọi ánh nhìn của tất cả chúng ta...

1. Suýt nữa thì rơi!

1. Suýt nữa thì rơi!,có gì đó sai sai,ảnh hài,ảnh khoảnh khắc

2. Kẻ lập dị ở suối nước nóng

2. Kẻ lập dị ở suối nước nóng,có gì đó sai sai,ảnh hài,ảnh khoảnh khắc

3. Chỉ có thể là khinh bỉ -_-

3. Chỉ có thể là khinh bỉ -_-,có gì đó sai sai,ảnh hài,ảnh khoảnh khắc

4. Hế lô! Tớ chụp với nào!

4. Hế lô! Tớ chụp với nào!,có gì đó sai sai,ảnh hài,ảnh khoảnh khắc

5. Ai nghe đây?

5. Ai nghe đây?,có gì đó sai sai,ảnh hài,ảnh khoảnh khắc


6. Anh ấy đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi?

6. Anh ấy đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi?,có gì đó sai sai,ảnh hài,ảnh khoảnh khắc

Vẫn Còn, Click để xem tiếp