Có gì đó sai sai trong những bức ảnh này?

Bạn đã bao giờ nhìn vào một bức ảnh và cảm giác có gì đó sai sai chưa? Nếu chưa, hãy cùng Ohay xem 13 bức ảnh khoảnh khắc dưới đây, bạn sẽ hiểu 'cái sai sai' đó là gì.

7. Nhăn là nhăn, ria mép tốt đấy chứ!

7. Nhăn là nhăn, ria mép tốt đấy chứ!,có gì đó sai sai,ảnh hài,ảnh khoảnh khắc

8. Ế! Chụp ké với nào!

8. Ế! Chụp ké với nào!,có gì đó sai sai,ảnh hài,ảnh khoảnh khắc

9. Ai làm gì đó thì làm, tôi chỉ tập trung chuyên môn uống sữa chua thôi nhá!

9. Ai làm gì đó thì làm, tôi chỉ tập trung chuyên môn uống sữa chua thôi nhá!,có gì đó sai sai,ảnh hài,ảnh khoảnh khắc

10. Thánh tự luyến đây rồi ^_^

10. Thánh tự luyến đây rồi ^_^,có gì đó sai sai,ảnh hài,ảnh khoảnh khắc

11. Ahaha, mình cũng có phần

11. Ahaha, mình cũng có phần,có gì đó sai sai,ảnh hài,ảnh khoảnh khắc

12. Giật cả mình!

12. Giật cả mình!,có gì đó sai sai,ảnh hài,ảnh khoảnh khắc


13. Cạn lời. Trẻ con luôn có cách nghĩ riêng của chúng!

13. Cạn lời. Trẻ con luôn có cách nghĩ riêng của chúng!,có gì đó sai sai,ảnh hài,ảnh khoảnh khắc

Nguồn ảnh: Diply

Ngọc Hà - Ohay TV

Xem thêm: