Có một người mẹ mang tên... bà ngoại

Facebook Mẹ và Bé hôm nay đã đăng tải lên bộ ảnh "Có một người mẹ mang tên... bà ngoại" chia sẻ về tình cảm bao la, rộng lớn của người mẹ đối với đứa con gái bé

Facebook Mẹ và Bé hôm nay đã đăng tải lên bộ ảnh "Có một người mẹ mang tên... bà ngoại" chia sẻ về tình cảm bao la, rộng lớn của người mẹ đối với đứa con gái bé bỏng của mình ngay cả khi cô con gái đã có gia đình và làm mẹ. Những bạn trẻ, đặc biệt là các bạn đã có chồng con đều nhận ra mẹ và chính mình đâu đó trong những bức ảnh này. Cùng xem và suy ngẫm nhé. Nhớ về ôm mẹ ngay khi có thể! :) "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?

ảnh bà ngoại,người mẹ,tình mẹ

ảnh bà ngoại,người mẹ,tình mẹ

ảnh bà ngoại,người mẹ,tình mẹ

ảnh bà ngoại,người mẹ,tình mẹ

ảnh bà ngoại,người mẹ,tình mẹ

ảnh bà ngoại,người mẹ,tình mẹ

ảnh bà ngoại,người mẹ,tình mẹ

ảnh bà ngoại,người mẹ,tình mẹ

ảnh bà ngoại,người mẹ,tình mẹ

ảnh bà ngoại,người mẹ,tình mẹ

ảnh bà ngoại,người mẹ,tình mẹ

ảnh bà ngoại,người mẹ,tình mẹ

ảnh bà ngoại,người mẹ,tình mẹ

ảnh bà ngoại,người mẹ,tình mẹ

ảnh bà ngoại,người mẹ,tình mẹ

Tuệ Minh - Ohay TV

Theo Mẹ và Bé

  • Bài liên quan: bà ngoại, người mẹ, tình mẹ,