[COMIC] Đưa ra lựa chọn, hoặc chờ chết.

Nhiều bạn trẻ vẫn còn phân vân khi quyết định tương lai của mình. Việc suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra lựa chọn là một hành động đúng đắn nhưng bạn hãy nhớ thật kỹ rằng: bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn trước khi quá muộn.

Nhiều bạn trẻ vẫn còn phân vân khi quyết định tương lai của mình. Việc suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra lựa chọn là một hành động đúng đắn nhưng bạn hãy nhớ thật kỹ rằng: bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn trước khi quá muộn.

Không có ai có thể cản bước được bạn trừ chính bản thân bạn.

ảnh chọn lựa,chọn hoặc chết,sự chọn lựa,quyết định

Nguồn: zenpencils.com