Na Na 4 năm trước

'Con đường chưa đi' - Xem và suy ngẫm

Trong cuộc sống, sẽ có những lúc chúng ta đứng trước những ngã rẽ và buộc phải đưa ra quyết định sẽ bước đi về hướng nào.

"Con đường chưa đi" (The road not taken) là một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Mỹ Robert Frost. Bài thơ kể về một người đứng trước hai lối rẽ của cuộc đời: một bên là con đường đông người qua lại, một bên là con đường hoang vu đầy lá vàng. Và phải quyết định chọn một trong hai lối đi.  Đó cũng là câu chuyện về cuộc sống, khi mà chúng ta phải đưa ra lựa chọn giữa hai công việc, hai trường đại học, hai đất nước hay thậm chí là giữa hai người yêu .... Dưới đây là nội dung bài thơ bằng tiếng Anh:

Two roads diverged in a yellow wood,

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth;


Then took the other, as just as fair,

And having perhaps the better claim,

Because it was grassy and wanted wear;

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same,


And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.

Oh, I kept the first for another day!

Yet knowing how way leads on to way,

I doubted if I should ever come back.


I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence:

Two roads diverged in a wood, and I-

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.


Dưới bàn tay của họa sĩ truyện tranh Gavin Aung Than, bài thơ đã được minh họa bằng những nét vẽ rất sinh động. Hãy cùng xem và suy ngẫm:

                                                                                                            Nguồn: zenpencils

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn