Con người trông như thế nào nếu không phải tiến hóa từ khỉ?

Charles Le Brun một họa sĩ, nghệ sĩ, và triết gia người Pháp đã thử tìm hiểu và phát hiện ra những đặc điểm giống nhau một cách kỳ lạ trên khuôn mặt các loài động vật khác nhau và khuôn mặt con người.

Thuyết tiến hóa của Darwin nói rõ rằng loài người được tiến hóa tinh tinh là những gì mà chúng ta được học ở trường. Và khái niệm này gần như đã in sâu vào tiềm thức của mỗi người chúng ta. Ngay khi nhìn vào loài khỉ  thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy sự quen thuộc trên khuôn mặt. 

Vậy nếu thuyết tiến hóa của Darwin không đúng thì sao? Nếu con người được tiến hóa từ những loài động vật khác nhau thì sẽ trông như thế nào? Charles Le Brun một họa sĩ, nghệ sĩ, và triết gia người Pháp đã thử tìm hiểu và phát hiện ra những đặc điểm giống nhau một cách kỳ lạ trên khuôn mặt các loài động vật khác nhau và khuôn mặt con người. Kết quả cho thấy rất nhiều điều thú vị. Hãy cùng Ohay khám phá nhé

Nếu tổ tiên loài người là Sư tử

Nếu tổ tiên loài người là Sư tử,nguồn gốc loài người,khám phá thú vị

Nếu tổ tiên loài người là Cú mèo

Nếu tổ tiên loài người là Cú mèo,nguồn gốc loài người,khám phá thú vị

Nếu tổ tiên loài người là Gấu

Nếu tổ tiên loài người là Gấu,nguồn gốc loài người,khám phá thú vị

Nếu tổ tiên loài người là Đại bàng

Nếu tổ tiên loài người là Đại bàng,nguồn gốc loài người,khám phá thú vị

Nếu tổ tiên loài người là Cừu đực

Nếu tổ tiên loài người là Cừu đực,nguồn gốc loài người,khám phá thú vị

Nếu tổ tiên loài người là Bò

Nếu tổ tiên loài người là Bò,nguồn gốc loài người,khám phá thú vị

Nếu tổ tiên loài người là Lạc đà

Nếu tổ tiên loài người là Lạc đà,nguồn gốc loài người,khám phá thú vị

Nếu tổ tiên loài người là Dê núi

Nếu tổ tiên loài người là Dê núi,nguồn gốc loài người,khám phá thú vị

Nếu tổ tiên loài người là Gấu

Nếu tổ tiên loài người là Gấu,nguồn gốc loài người,khám phá thú vị

Nếu tổ tiên loài người là lợn rừng

Nếu tổ tiên loài người là lợn rừng,nguồn gốc loài người,khám phá thú vị

Nếu tổ tiên loài người là Thỏ

Nếu tổ tiên loài người là Thỏ,nguồn gốc loài người,khám phá thú vị

Nếu tổ tiên loài người là con Lừa

Nếu tổ tiên loài người là con Lừa,nguồn gốc loài người,khám phá thú vị