Các công nghệ chỉ có trong phim viễn tưởng đã trở thành hiện thực

Chỉ trong vòng vài thập kỷ, những công nghệ tưởng chừng chỉ có trong phim viễn tưởng đã bước vào đời sống thực nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Chỉ trong vòng vài thập kỷ, những công nghệ tưởng chừng chỉ có trong phim viễn tưởng đã bước vào đời sống thực nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật.