Elizabeth Tong 3 năm trước

Công thức 'CHẠY' cho công chức viên chức

'Chạy' không chỉ là khái niệm dành riêng cho điền kinh, ngày nay 'chạy' còn gắn liền với tiền bạc, chức quyền dành cho công chức viên chức, ...

Chạy chức chạy quyền, chạy án chạy tôi, ... luôn là những khái niệm rất đỗi bình thường trong xã hội ngày nay. "CHẠY" tưởng chừng như là một thuật ngữ mặc định trong suy nghĩ của mỗi người. Làm gì cũng phải chạy thì mới kịp. Ăn cũng chạy, ngủ cũng chạy, làm cũng chạy, tội cũng chạy. Bài thơ hay nhức nhối về công thức chạy của công chức viên chức sau đây sẽ để lại nhiều suy ngẫm trong tâm trí của nhiều người.

Xưa nay chạy chức chạy quyền

Chạy trường, chạy lớp, chạy tiền rót thêm.
Chạy sớm cho đến nửa đêm 
Chạy ông không được thì nên chạy bà.

Ngày xưa chạy chọt bằng quà
Ngày nay đơn giản phiếu quà, phiếu mua.
Chạy việc chớ có hơn thua
Mai sau kiếm lại có thừa phần dư.

Chạy tội, chạy án khó ư?
Tâm thần xác nhận cửa tù nhẹ ngay.
Chạy học hoàn chỉnh từng ngày
Quy hoạch chạy kịp mai này lên hương.

Chạy điểm thuận lợi ra trường
Chạy cô thuận lợi đủ đường nâng cao.
Chạy thưởng là mốt phong trào 
Huân chương, thành tích ai nào không mê?

Luân chuyển chạy cũng nhiêu khê
Mỗi cây một phát được về gần ngay.
Chạy xong cả đống chạy này
Làm quan chưa biết có ngày chạy tang.

Công bộc cứ phải đàng hoàng
Rèn tâm, hiến sức giữa đàng vì dân
Người ngay đọc cũng thấy vần
Người cúi đọc hiểu cũng đần mặt ra? 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...