CSGT xông vào công trường đang thi công đòi kiểm tra

Các đồng chí CSGT này tự ý xông vào công trường đang thi công đòi kiểm tra xem xe có đủ tiêu chuẩn lưu thông hay không. Các bạn thấy hành động này thế nào?

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Các đồng chí CSGT này tự ý xông vào công trường đang thi công đòi kiểm tra xem xe có đủ tiêu chuẩn lưu thông hay không. Các bạn thấy hành động này thế nào?

Kết nhất câu cuối: Ông bảo ai là thằng công trường, bộ quần áo trên người ông có đóng góp của tôi đấy

ảnh cảnh sát giao thông,csgt

  • Bài liên quan: cảnh sát giao thông, csgt,