Cực bi hài cảnh người Trung quốc đi thang cuốn sau vụ tai nạn thương tâm

Sau vụ tai nạn thang cuốn thương tâm làm một bà mẹ thiệt mạng xảy ra tại Trung quốc, chúng ta hãy cùng xem những hình ảnh vô cùng bi hài về cảnh người dân Trung quốc

Sau vụ tai nạn thang cuốn thương tâm làm một bà mẹ thiệt mạng xảy ra tại Trung quốc, chúng ta hãy cùng xem những hình ảnh vô cùng bi hài về cảnh người dân Trung quốc cảnh giác thế nào với thang cuốn nhé.

1. “Đáng sợ thật đấy nhưng mình có thể đi vòng quanh”:ảnh tai nạn thang cuốn,người Trung quốc đi thang cuốn,bi hài đi thang cuốn,cảnh giác thang cuốn,thang cuốn,thang cuốn hài hước


2. “Mỗi bước ta đi đều ẩn chứa hiểm nguy” là cách người đàn ông này dạy các con mình:ảnh tai nạn thang cuốn,người Trung quốc đi thang cuốn,bi hài đi thang cuốn,cảnh giác thang cuốn,thang cuốn,thang cuốn hài hước


3. Chiếc ô trở thành “ công cụ dò mìn”:ảnh tai nạn thang cuốn,người Trung quốc đi thang cuốn,bi hài đi thang cuốn,cảnh giác thang cuốn,thang cuốn,thang cuốn hài hước

4. “Môn nhảy xa học được ở trường giờ đây thật hữu hiệu”ảnh tai nạn thang cuốn,người Trung quốc đi thang cuốn,bi hài đi thang cuốn,cảnh giác thang cuốn,thang cuốn,thang cuốn hài hước5. “Tránh càng xa các bậc thang càng an toàn”ảnh tai nạn thang cuốn,người Trung quốc đi thang cuốn,bi hài đi thang cuốn,cảnh giác thang cuốn,thang cuốn,thang cuốn hài hước


6. Cùng ý tưởng với cô gái ở hình trên, nhưng không biết các cô này có đọc được mấy trên tấm biển cảnh báo màu xanh “ Cẩn thận kẻo va đầu” không nhỉ?ảnh tai nạn thang cuốn,người Trung quốc đi thang cuốn,bi hài đi thang cuốn,cảnh giác thang cuốn,thang cuốn,thang cuốn hài hước


7. Đi thang cuốn kiểu “người nhện”ảnh tai nạn thang cuốn,người Trung quốc đi thang cuốn,bi hài đi thang cuốn,cảnh giác thang cuốn,thang cuốn,thang cuốn hài hước

Mapleson OhayTV

Theo Weibo