Cục súc là gì?

Thằng ấy cục súc lắm, con ấy hơi cục súc, nói chung là vô cùng cục súc. Thế cục súc là gì mà đi đâu làm gì cũng thấy Cục Súc thế? Hahaa, hãy để mình giải nghĩa cho các bạn nhé.

Cục súc là gì?

Cục súc là gì? ,cục súc,từ điển hiện đai

Cục súc là một cụm từ dùng để diễn tả về tính cách của một người, gồm 2 chữ: CỤC và SÚC

Cục có nghĩa là những người cục tính, nóng nảy. Những người này thường giữ bình tĩnh không tốt, u vai thịt bắp nên khi có chuyện gì đó xảy ra họ ưa dùng bạo lực, hành động, quát tháo, hù dọa người khác để giải quyết vấn đề.

Súc có nghĩa là gia súc, súc vật.

Tựu chung lại thì Cục Súc là loại súc vật không có suy nghĩ và rất hung hãn.