Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh sên biển cực kỳ đáng yêu

Các bạn đã rất thích thú khi nhìn ngắm những chú sên biển được mệnh danh là "thỏ biển" hay "cừu biển". Lần này bạn hãy cùng Ohay khám phá những bí ẩn của đại dư

Các bạn đã rất thích thú khi nhìn ngắm những chú sên biển được mệnh danh là "thỏ biển" hay "cừu biển". Lần này bạn hãy cùng Ohay khám phá những bí ẩn của đại dương qua bộ ảnh sên biển cực kỳ đáng yêu này nhé.

#1 Sea Sheep (Costasiella Kuroshimae)

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#2 Blue Angel (Glaucus Atlanticus)

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#3 Janolus Fuscus

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#4 Dirona Albolineata

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#5 Phyllodesmium Poindimiei

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#6 Hypselodoris Kanga

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#7 Cadlinella Ornatissima

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#8 Leaf Slug (Elysia Chlorotica)

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#9 Sea Bunny (Acanthodoris Pilosa)

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#10 Cyerce Nigricans

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#11 Janolus Barbarensis

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#12 Chromodoris Alius

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#13 Flabellina Iodinea

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#14 Lettuce Sea Slug (Elysia Crispata)

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#15 Acanthodoris Lutea

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#16 Onchidoris Bilamellata

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#17 ?

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#18 Hypselodoris Apolegma

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#19 Okenia Hopkinsia Rosacea

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#20 Cuthona Sibogae

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#21 Hydatina Physis

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#22 Ceratosoma Amoena

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#23 Chromodoris Sinensis

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#24 Donut Nudibranch

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#25 Willan's Chromodoris

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#26 Phyllidiella Pustulosa

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#27 Phyllodesmium Serratum

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#28 Mediterranean Cow (Vaquita Suiza)

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#29 Nembrotha Kubaryana

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#30 Hermissenda Crassicornis

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#31 ?

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#32 Chromodoris Strigata

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#33 Goniobranchus Albopunctatus

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#34 Trinchesia Yamasui Hamatani

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#35 Mexichromis Multituberculata

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#36 Flabellina

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#37 Trinchesia Sibogae

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#38 Banyuls Sec Vallenti

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#39 Hypselodoris Festiva

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#40 Chromodoris Reticulata

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

#41 Phyllidia Ocellata

ảnh sên biển,thỏ biển,cừu biển,bí ẩn đại dương,sên biển đáng yêu

Nếu có dịp lặn sâu xuống đáy đại dương, bạn hãy tìm những chú sên biển đáng yên này để làm phong phú thêm bộ sưu tập của chúng ta nhé.

Ngọc Hà - Ohay TV

Nếu các bạn quan tâm, có thể xem thêm các bài viết khác của mình tại đây. Cảm ơn các bạn!