John Tran
2 năm trước

Cùng ngắm bộ tranh ''Đại Lễ phục Việt Nam thời Nguyễn'' của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn

Bộ tranh 'Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn' được nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn tìm lại sách sử để biên dịch, sắp xếp và giới thiệu với công chúng thưởng ngoạn gấm vóc lụa là trong cung đình triều Nguyễn.

Bắt nguồn từ sự tiếc nuối khi bộ tranh “Đại lễ phục của triều đình An Nam” - Grande tenue de la Cour d’Annam của họa sĩ Nguyễn Văn Nhân, Ký lục Tòa Khâm sứ tại Kinh thành Huế, Biên tu Hàn lâm viện vẽ vào năm 1902 đã không thể “quy cố hương” Việt Nam vì nhiều lý do, nó đã thuộc nhà sưu tập bí mật qua một cuộc bán đấu giá ở Mỹ năm 2009.

Không để cho một “báu vật” cung đình Huế triều Nguyễn bị quên lãng, Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn, thông qua bộ tranh, nghiên cứu Trần Đình Sơn đã tìm lại sách sử để biên dịch, sắp xếp giới thiệu với công chúng thưởng ngoạn gấm vóc lụa là trong cung đình triều Nguyễn.

Những hình ảnh minh họa được lấy từ bộ tranh truyền thần của họa sĩ Nguyễn Văn Nhân gồm 54 bức, là những bức tranh được vẽ theo lối truyền thần nên rất sinh động và tỉ mỉ từng họa tiết trên trang phục, được ghi chú chi tiết phẩm phục, triều phục của toàn bộ thành viên trong hoàng tộc và cung đình.

Bao gồm: Hình ảnh của hoàng gia gồm đủ các chức tước, các vị trí trong hoàng tộc (từ thiên tử đến các tôn thất); Hình ảnh quan lại (từ quan nhất phẩm đến cửu phẩm), đủ cả văn võ, đủ cả chánh phẩm và tòng phẩm với phẩm phục bao gồm cả thường triều (mặc đi làm việc) và đại triều (mặc vào lạy vua).

Đặc biệt là hình ảnh sắc phục các loại lính (cận vệ, nấu ăn, lính hầu trà, lính lễ thanh minh, bảo vệ, các đội kinh tượng, chiến mã, lính khiêng kiệu...), sắc phục có đủ trong những lúc bình thường và khi làm lễ. Có thể thấy một cách hoàn chỉnh toàn bộ phẩm phục, triều phục hoàng cung trong Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn...

Tham khảo:

[1] Đại Lễ phục Việt Nam thời Nguyễn - Grande tenue de la Cour d'Annam.

[2] Nguyễn Văn Nhân - Ký lục Tòa Khâm sứ - Biên tu Hàn lâm viện.

[3] Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn

[4] Minh Châu.

Chánh nhất phẩm Cần Chánh điện (Cần Chánh đại học sĩ) và Chánh nhất phẩm Văn Minh điện (Văn Minh đại học sĩ).

Hoàng thân nhà Nguyễn

Phẩm phục Hậu - Phi.

Trang phục Phò mã - Hoàng tử - Công chúa.

Hoàng đế với lễ phục tế Nam Giao - Hiệp lĩnh thị vệ - Thái giám.

Tá quốc khanh - Kỳ ngoại hầu

Đại triều phục tước Quận công.

Sắc phục đội kinh tượng vệ: Hiệp quản - Dương - Binh - Thanh minh.

Lính hộ vệ - Thần cơ.

Chưởng vệ.

Trung quân chánh Nhất phẩm - Hữu quân chánh Nhất phẩm.

Tả quân chánh Nhất phẩm - Tiền quân chánh Nhất phẩm.

Lính Kim Ngô - Cờ Phiến văn.

Lính thượng trà (trà nước) - Lính thượng thiện (nấu ăn).

Lính thân vệ - Lính dẫn đạo - Lính giám thủ.

Nhạc công - Lính đánh trống - Lính đốt pháo.

Sắc phục lính Loan giá.

Đại Nam Hoàng đế sắc phục tại vị (Vua Thành Thái) - Hiệp lĩnh thị vệ - Thái giám.

Theo Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn