Cùng ngắm nhìn hình vẽ người dân các nước Đông Á đồng văn trong bộ sách 'Hoàng Thanh chức cống đồ' 皇清職貢圖.

''Hoàng Thanh chức cống đồ'' 皇清職貢圖 là một bộ 'chức cống đồ' 職貢圖 (tranh vẽ việc tiến cống của các nước chư hầu) được Thanh triều biên soạn từ năm Càn Long thứ 16 (1751) đến năm Càn Long thứ 22 (1757) và tiếp tục được chỉnh sửa nhiều lần về sau. Nhân vật chính trong bộ sách này là các sắc dân đến từ nhiều khu vực thuộc lãnh thổ Đại Thanh cũng như các nước lân cận và viễn dương khác. Tác giả đã tận mắt chứng kiến các nhân vật được hoạ trong tập sách nên những hình vẽ trong đó có độ xác thực cao.

Qua những hình ảnh của bộ sách này sẽ giúp chúng ta có thể biết được lối ăn vận của người dân các nước Đông Á vào khoảng giữa thế kỷ XVIII.
Thứ tự ảnh trong album là thứ tự được sắp xếp trong bộ sách gốc. Có năm phiên bản hình vẽ khác nhau cho mỗi nhân vật (ba phiên bản màu, hai phiên bản không màu).

1. Triều Tiên 朝鮮 (gồm cả Triều Tiên và Hàn Quốc ngày nay).

1. Triều Tiên 朝鮮 (gồm cả Triều Tiên và Hàn Quốc ngày nay).,hình ảnh lịch sử,lịch sử,Đông Á,người dân,Đại Thanh Trang phục quan và vợ quan nước Triều Tiên thế kỷ XVIII.

Triều Tiên quốc di quan 朝鮮國夷官 và Triều Tiên quốc quan phụ 朝鮮國官婦.

,hình ảnh lịch sử,lịch sử,Đông Á,người dân,Đại Thanh Trang phục của quan và vợ quan nước Triều Tiên phiên bản 2.

,hình ảnh lịch sử,lịch sử,Đông Á,người dân,Đại Thanh Trang phục của quan và vợ quan nước Triều Tiên phiên bản 3.

,hình ảnh lịch sử,lịch sử,Đông Á,người dân,Đại Thanh Trang phục của quan và vợ quan nước Triều Tiên phiên bản 4.

,hình ảnh lịch sử,lịch sử,Đông Á,người dân,Đại Thanh Quan Triều Tiên thế kỷ XVIII.

Trang phục quan nước Triều Tiên thế kỷ XVIII phiên bản trắng đen.

,hình ảnh lịch sử,lịch sử,Đông Á,người dân,Đại Thanh Vợ quan Triều Tiên thế kỷ XVIII.

Trang phục vợ quan nước Triều Tiên thế kỷ XVIII phiên bản trắng đen.

Trang phục của thường dân nước Triều Tiên thế kỷ XVIII.

Trang phục của thường dân nước Triều Tiên thế kỷ XVIII.,hình ảnh lịch sử,lịch sử,Đông Á,người dân,Đại Thanh Trang phục thường dân Triều Tiên thế kỷ XVIII phiên bản 1.

Triều Tiên quốc dân nhân 朝鮮國民人 (người dân/chồng nước Triều Tiên) và Triều Tiên quốc dân phụ 朝鮮國民婦 (người vợ nước Triều Tiên).

,hình ảnh lịch sử,lịch sử,Đông Á,người dân,Đại Thanh Trang phục thường dân Triều Tiên thế kỷ XVIII phiên bản 2.

,hình ảnh lịch sử,lịch sử,Đông Á,người dân,Đại Thanh Trang phục thường dân Triều Tiên thế kỷ XVIII phiên bản 3.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp