Cùng ngắm quốc hoa của các nước trên thế giới.

Mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đều chọn ra loài hoa biểu trưng cho đât nước mình.Tuy nhiên, Thụy Điển, Đông Timor và Ecuador thì lại không có quốc hoa.

Đây là một số quốc hoa của các quốc gia trên thế giới:

1.Việt Nam/Ấn Độ: Sen

1.Việt Nam/Ấn Độ: Sen,Quốc hoa,Hoa và đất nước,Hoa biểu tượng

2.Campuchia: Rumdul

2.Campuchia: Rumdul,Quốc hoa,Hoa và đất nước,Hoa biểu tượng

3.Lào: Đại/Sứ

3.Lào: Đại/Sứ,Quốc hoa,Hoa và đất nước,Hoa biểu tượng

4.Thái Lan: Muồng Hoàng Yến/Bọ Cạp Nước

4.Thái Lan: Muồng Hoàng Yến/Bọ Cạp Nước,Quốc hoa,Hoa và đất nước,Hoa biểu tượng

5.Singapore: Phong Lan-Miss Joaquim

5.Singapore: Phong Lan-Miss Joaquim,Quốc hoa,Hoa và đất nước,Hoa biểu tượng

6.Hàn Quốc: Hồng Sharon

6.Hàn Quốc: Hồng Sharon,Quốc hoa,Hoa và đất nước,Hoa biểu tượng

7.Triều Tiên: Mộc Lan

7.Triều Tiên: Mộc Lan,Quốc hoa,Hoa và đất nước,Hoa biểu tượng

8.Nhật Bản: Hoa Anh Đào

8.Nhật Bản: Hoa Anh Đào,Quốc hoa,Hoa và đất nước,Hoa biểu tượng

9.Malaysia: Dâm Bụt

9.Malaysia: Dâm Bụt,Quốc hoa,Hoa và đất nước,Hoa biểu tượng

Vẫn Còn, Click để xem tiếp