Cuộc đời cần lắm một lời khen

Hãy xem truyện tranh này để thấy lời khen có một sức mạnh tuyệt vời khi khen đúng lúc, đúng chỗ sẽ tạo nên một kết quả cực kì mỹ mãn

Trong cuộc sống, lời khen có một sức mạnh tuyệt vời khi khen đúng lúc, đúng chỗ sẽ tạo nên một kết quả cực kì mỹ mãn thay cho một lời chê, lời mắng nhiếc thậm tệ đôi khi tước đoạt mất niềm đam mê, ước mơ của người khác. Bạn tin không? Hãy xem truyện tranh ngắn này nhé!

ảnh lời khen,tác dụng lời khen,truyện tranh

Việt hóa: H2T