Cười bể bụng với những phong bì cưới chỉ có ở Việt Nam.

Bạn có dám làm theo?

Cô dâu, chú rể không thích điều này.

Những phong bì cưới dưới đây sẽ khiến người nhận dở khóc dở cười

Mừng hẳn 500.000 nhưng....

Mừng hẳn 500.000 nhưng....,

Đưa trước 50.000 đặt cọc, 450.000 đợi lãnh lương sẽ thanh toán sau. 

Cùng cảnh ngộ....

Cùng cảnh ngộ....,

Em sinh viên nghèo. 

Có những tập thể.....

Có những tập thể.....,

Sẽ gây nên sóng gió....

Sẽ gây nên sóng gió....,

,

Một sự dũng cảm... để tránh nhầm lẫn với thằng Bắc khác...

Một sự dũng cảm... để tránh nhầm lẫn với thằng Bắc khác...,

,

,

Khi bác sĩ mừng cưới

Khi bác sĩ mừng cưới,

Tất cả là tại con tôm...

Tất cả là tại con tôm...,

Chú rể không thích điều này....

Chú rể không thích điều này....,

Tập thể FA trên toàn thế giới sẽ chống mắt lên cùng xem

Tập thể FA trên toàn thế giới sẽ chống mắt lên cùng xem ,