Nad 4 năm trước

Cười đau bụng với Vũ Điệu Kon Kẹc

15 điệu nhảy của vũ điệu Kon kẹc được nhóm nhảy thần thánh M4N biểu diễn. Video vừa dễ thương vừa hài hước này nhanh chóng được cộng đồng chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

15 điệu nhảy của vũ điệu Kon kẹc được nhóm nhảy thần thánh M4N biểu diễn. Video vừa dễ thương vừa hài hước này nhanh chóng được cộng đồng chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Mô tả hình ảnh

Các điệu nhảy bao gồm:

  • Điệu nhảy Áp Sà Sa
  • Điệu nhảy Chà Đồ Nhôm
  • Điệu nhảy Quất ngựa truy phong
  • Điệu nhảy Ê! Trai kìa
  • Điệu nhảy giặt đồ phơi đồ
  • Điệu nhảy tới luôn chị em
  • Điệu nhảy muốn bùng cháy
  • Điệu nhảy Zoombie biến hình
  • Điệu nhảy đập cánh gà
Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...