Cười không ngớt với hình ảnh bạn trong mắt mẹ và trong mắt bản thân

Đây chứng tỏ chân lý: một vấn đề, ở mỗi con người, mỗi góc nhìn khác nhau sẽ khác nhau

Khi vận quần bò rách cá tính

Trong mắt con

Trong mắt con,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Trong mắt mẹ

Trong mắt mẹ,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Khi mang giày cao gót

Trong mắt con

Trong mắt con,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Trong mắt mẹ

Trong mắt mẹ,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Khi vận quần short năng động

Trong mắt con

Trong mắt con,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Trong mắt mẹ

Trong mắt mẹ,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Khi mang kính râm thời thượng

Trong mắt con

Trong mắt con,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Trong mắt mẹ

Trong mắt mẹ,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Khi đổi "mốt" mang vòng cổ thời trang

Trong mắt con

Trong mắt con,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Trong mắt mẹ

Trong mắt mẹ,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Khi nói với mẹ rằng con đói

Trong mắt con

Trong mắt con,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

hay như vầy

hay như vầy,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Trong mắt mẹ

Trong mắt mẹ,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Khi trang điểm

Trong mắt con

Trong mắt con,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Trong mắt mẹ

Trong mắt mẹ,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Khi xoắn quần ngầu ngầu

Trong mắt con

Trong mắt con,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Trong mắt mẹ

Trong mắt mẹ,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Khi xin tiền

Trong mắt con

Trong mắt con,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Trong mắt mẹ

Trong mắt mẹ,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Khi sơ ý bị thương

Trong mắt con

Trong mắt con,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Trong mắt mẹ

Trong mắt mẹ,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Khi con trai không dễ dàng mới để được tóc dài

Trong mắt con

Trong mắt con,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Trong mắt mẹ

Trong mắt mẹ,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Khi con không dễ dàng mới thoát khỏi hiệp hội FA

Trong mắt con

Trong mắt con,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Trong mắt mẹ

Trong mắt mẹ,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Khi giảm cân

Trong mắt con

Trong mắt con,trong mắt mẹ,ảnh hài hước

Trong mắt mẹ

Trong mắt mẹ,trong mắt mẹ,ảnh hài hước