Cười rớt hàm với những biển báo bị 'chế' sáng tạo và bá đạo

Những tấm biển vốn dĩ khô khan và chẳng có gì thú vị dưới bàn tay của các 'thánh chế' lại biến thành những biển báo hài hước, bá đạo và độc nhất vô nhị, đảm bảo bạn sẽ phải phục lăn khi xem!

Biển báo cấm ma?

Biển báo cấm ma?,biển báo sáng tạo,biển báo bá đạo,biển báo hài hước

Ở trong đấy nóng quá, anh lên đây ngồi tí cho mát thôi mà!

Ở trong đấy nóng quá, anh lên đây ngồi tí cho mát thôi mà!,biển báo sáng tạo,biển báo bá đạo,biển báo hài hước

Đứa nào nó lại nỡ đóng đinh anh lên thế này?

Đứa nào nó lại nỡ đóng đinh anh lên thế này?,biển báo sáng tạo,biển báo bá đạo,biển báo hài hước

Khu vực cấm Batman và Superman vào "tâm sự kín"

Khu vực cấm Batman và Superman vào "tâm sự kín",biển báo sáng tạo,biển báo bá đạo,biển báo hài hước

Biển báo mô phỏng tác phẩm nghệ thuật

Biển báo mô phỏng tác phẩm nghệ thuật ,biển báo sáng tạo,biển báo bá đạo,biển báo hài hước

Đúng giờ quy định mới được "bước chân" ra ngoài nhé!

Đúng giờ quy định mới được "bước chân" ra ngoài nhé! ,biển báo sáng tạo,biển báo bá đạo,biển báo hài hước

Điền vào cho nó đúng đủ nội dung

Điền vào cho nó đúng đủ nội dung ,biển báo sáng tạo,biển báo bá đạo,biển báo hài hước

Đường này có người ngoài hành tinh bảo kê rồi, khỏi lo nhé!

Đường này có người ngoài hành tinh bảo kê rồi, khỏi lo nhé! ,biển báo sáng tạo,biển báo bá đạo,biển báo hài hước

Chú thích đi bộ hay nhảy lò cò qua đường cũng được hết

Chú thích đi bộ hay nhảy lò cò qua đường cũng được hết ,biển báo sáng tạo,biển báo bá đạo,biển báo hài hước

Biển báo cấm chim "ị"?

Biển báo cấm chim "ị"?,biển báo sáng tạo,biển báo bá đạo,biển báo hài hước

Vẫn Còn, Click để xem tiếp