Cười rớt hàm với những câu trả lời bá đạo khiến đối phương 'chỉ biết câm nín'

Cười rớt hàm với những câu trả lời bá đạo khiến đối phương 'chỉ biết câm nín'. Hãy xem muôn kiểu nói khiến bạn cứng họng dưới đây nhé.

,cười rớt hàm,câu trả lời bá đạo,trả lời bá đạo,câu nói troll,câu nói sốc,ảnh hài

,cười rớt hàm,câu trả lời bá đạo,trả lời bá đạo,câu nói troll,câu nói sốc,ảnh hài

,cười rớt hàm,câu trả lời bá đạo,trả lời bá đạo,câu nói troll,câu nói sốc,ảnh hài

,cười rớt hàm,câu trả lời bá đạo,trả lời bá đạo,câu nói troll,câu nói sốc,ảnh hài

,cười rớt hàm,câu trả lời bá đạo,trả lời bá đạo,câu nói troll,câu nói sốc,ảnh hài

,cười rớt hàm,câu trả lời bá đạo,trả lời bá đạo,câu nói troll,câu nói sốc,ảnh hài

,cười rớt hàm,câu trả lời bá đạo,trả lời bá đạo,câu nói troll,câu nói sốc,ảnh hài

Vẫn Còn, Click để xem tiếp