Cười rụng rốn với lũ bạn "khốn nạn" =))

Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức, hay đừng ói khi lũ bạn còn tỉnh... là những câu để nói về những trò đùa cười ra nước mắt của lũ bạn thân.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức, hay đừng ói khi lũ bạn còn tỉnh... là những câu để nói về những trò đùa cười ra nước mắt của lũ bạn thân. 

ảnh lũ bạn khốn nạn,bạn bè,nhất quỷ nhì ma

Đang tỏ tình mà thế này thì :(

ảnh lũ bạn khốn nạn,bạn bè,nhất quỷ nhì ma

Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức

ảnh lũ bạn khốn nạn,bạn bè,nhất quỷ nhì ma

Hay bị lũ bạn khốn nạn nói lên xóa bảng trong khi cô yêu cầu lên giải bài =))