Cười té ghế với những bức ẢNH CHẾ: chuẩn như lời thầy phán

Bạn có tin vào lời của thầy bói? Hãy cùng theo dõi loạt ảnh chế sau để thấy thầy bói phán chuẩn như thế nào. Chúc bạn có những phút giây giải trí thật thú vị.

#1. Sau này con làm nghề cầm phấn

#1. Sau này con làm nghề cầm phấn,ảnh chế thầy phán,ảnh hài hước

#2. Tương lai xán lạn

#2. Tương lai xán lạn,ảnh chế thầy phán,ảnh hài hước

#3. Kẻ đưa người đón

#3. Kẻ đưa người đón,ảnh chế thầy phán,ảnh hài hước

#4. Trên tay lúc nào cũng có tiền

#4. Trên tay lúc nào cũng có tiền,ảnh chế thầy phán,ảnh hài hước

#5. Đi đây đi đó

#5. Đi đây đi đó,ảnh chế thầy phán,ảnh hài hước

#6. Nắm giữ 20 sinh mạng trong tay

#6. Nắm giữ 20 sinh mạng trong tay,ảnh chế thầy phán,ảnh hài hước

#7. Ngồi bàn giấy

#7. Ngồi bàn giấy,ảnh chế thầy phán,ảnh hài hước

#8. Tiền vàng chất đầy nhà

#8. Tiền vàng chất đầy nhà,ảnh chế thầy phán,ảnh hài hước

#9. Đưa đất nước vào khuôn khổ

#9. Đưa đất nước vào khuôn khổ,ảnh chế thầy phán,ảnh hài hước

#10. Số đào hoa

#10. Số đào hoa,ảnh chế thầy phán,ảnh hài hước

#11. Ăn cơm nhà nước

#11. Ăn cơm nhà nước,ảnh chế thầy phán,ảnh hài hước

#12. Cầm đầu tất cả

#12. Cầm đầu tất cả,ảnh chế thầy phán,ảnh hài hước

#13. Làm trụ cột cho xã hội

#13. Làm trụ cột cho xã hội,ảnh chế thầy phán,ảnh hài hước