Cười vỡ bụng với loạt ảnh 'Nhiệm vụ bất khả thi'

Dưới đây là tổng hợp những tình huống hài hước trong cuộc sống khi mọi người cố gắng thực hiện những công việc dường như là bất khả thi.

,Nhiệm vụ bất khả thi,Hài hước

Hai quả "tạ" thế kia thì sao mà lên được

,Nhiệm vụ bất khả thi,Hài hước

Anh ấy rất biết đùa

,Nhiệm vụ bất khả thi,Hài hước

Có lẽ anh chỉ muốn nhìn chứ không muốn ngồi vào đâu

,Nhiệm vụ bất khả thi,Hài hước

Thanh niên dũng cảm nhất năm

,Nhiệm vụ bất khả thi,Hài hước

Tưởng một nhưng cuối cùng là một đống

,Nhiệm vụ bất khả thi,Hài hước

Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời

,Nhiệm vụ bất khả thi,Hài hước

Chú sóc có khả năng của người nhện

,Nhiệm vụ bất khả thi,Hài hước

Thế này thì không thể nhìn bài của nhau nhé

,Nhiệm vụ bất khả thi,Hài hước

"Rất là gần rồi, cố lên"

Xem thêm bài viết thú vị khác tại đây