Đỗ Hà My
1 năm trước

Cưỡng bách n-xoa thụ

Không nhắm nổi mắt nữa...

Ừ thì, ngã dã hữu nhất tá năng lực. Mà bị đập xuống, rồi trượt một vết dài, chuyện dài thật dài khó lòng mà kể lại. Từng tin rằng đây là lúc gượng dậy rồi.

Ở đây, nó không được coi trọng như trên huyện. Nghe thuật lại, đoàn trên huyện xuống đây cho vụ này, mang theo cả bandroll khẩu hiệu, đầy hoành tráng.

Cụ thể, đây học theo chương trình môn chuyên THPT, bù lại không có thời gian dồn ôn mạnh mẽ. Nhưng với khát khao nói trên, ngã bả sở dựu để trí thức đô tái tiến liễu đại não. BFS, Kruskal, Dijkstra, Floyd, Segment Tree dần cũng không thành vấn đề.

Đến ngày. Tự tin. Nửa tiếng cho hai bài. Debug mỏi tay. Còn một tiếng cho bài cuối. Và lại nhầm thuật toán như cách đã làm ở một kì thi khác của Sở. Mất trắng.

Không ngủ được vì cứ nhắm mắt lại là cái cây với gốc đặt ở phía trên lại hiện ra đầy ám ảnh.

Chả biết đến bao giờ nữa.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn