Đã mắt với loạt ảnh siêu thực đầy thú vị

Nếu bạn là người đam mê tranh ảnh...chắc hẳn loạt ảnh siêu thực này sẽ cho bạn một phen thỏa mắt !

Dưới đây là một loạt các bức ảnh siêu thực xuất sắc của nghệ sĩ nổi tiếng người Thụy Điển, Erik Johansson, người đang đánh lừa thị giác chúng ta và dựa vào các góc nhìn khác nhau để tạo ra những bức tranh quang học tuyệt đẹp !

ảnh siêu thực,ảnh siêu thực,đánh lừa thị giác,ảo giác

ảnh siêu thực,ảnh siêu thực,đánh lừa thị giác,ảo giác

ảnh siêu thực,ảnh siêu thực,đánh lừa thị giác,ảo giác

ảnh siêu thực,ảnh siêu thực,đánh lừa thị giác,ảo giác

ảnh siêu thực,ảnh siêu thực,đánh lừa thị giác,ảo giác

ảnh siêu thực,ảnh siêu thực,đánh lừa thị giác,ảo giác

ảnh siêu thực,ảnh siêu thực,đánh lừa thị giác,ảo giác

ảnh siêu thực,ảnh siêu thực,đánh lừa thị giác,ảo giácảnh siêu thực,ảnh siêu thực,đánh lừa thị giác,ảo giác

ảnh siêu thực,ảnh siêu thực,đánh lừa thị giác,ảo giác

ảnh siêu thực,ảnh siêu thực,đánh lừa thị giác,ảo giác

ảnh siêu thực,ảnh siêu thực,đánh lừa thị giác,ảo giác

ảnh siêu thực,ảnh siêu thực,đánh lừa thị giác,ảo giác

ảnh siêu thực,ảnh siêu thực,đánh lừa thị giác,ảo giác