Đã tìm ra thánh Hack Map

Chàng thanh niên đọc lòng lòng những địa chỉ, số điện thoại của rất nhiều nơi mà không hề có bất cứ sự ghi chép nào. Có lẽ anh đã được lập trình Google Maps trong đầu =))

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Chàng thanh niên đọc lòng lòng những địa chỉ, số điện thoại của rất nhiều nơi mà không hề có bất cứ sự ghi chép nào. Có lẽ anh đã được lập trình Google Maps trong đầu =))