Đại học đầu tiên ở Việt Nam: Sinh viên không đặt câu hỏi sẽ bị đánh rớt!

Bạn có biết trường nào sinh viên không đặt câu hỏi cho giảng viên sẽ bị đánh rớt hay không?

Câu trả lời: Đại học FUNiX

Câu trả lời: Đại học FUNiX,Đại học FUNiX,Đại học FPT trực tuyến,Cách mạng giáo dục,Giáo dục hiện đại,Cách học mới

Ấn tượng lớn nhất của bất cứ ai đối với Đại học FUNiX chính là: nếu sinh viên không đặt câu hỏi cho giảng viên sẽ bị đánh rớt và cấm thi. Ấn tượng thứ hai: FUNiX là đại học trực tuyến đầu tiên của Việt Nam, thành lập ngày 13/10/2015, thuộc khối Giáo dục của FPT, chuyên gia đào tạo những kĩ sư công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam.

KHÁC BIỆT

KHÁC BIỆT,Đại học FUNiX,Đại học FPT trực tuyến,Cách mạng giáo dục,Giáo dục hiện đại,Cách học mới

Tình trạng phổ biến ở hầu hết các giảng đường Đại học truyền thống hiện nay là: giảng viên thì thao thao bất tuyệt, còn sinh viên thì chẳng bao giờ dám giơ tay phát biểu ý kiến, ngại đặt câu hỏi, sợ bị cười, giấu dốt, hết sức thụ động và lười tư duy. Hiện nay, FUNiX là một cuộc cách mạng thật sự, với quan điểm “tìm câu trả lời không khó bằng đặt câu hỏi“, "truyền đạt kiến thức không quan trọng bằng truyền đạt con đường tìm đến tri thức" tức cho người khác cần câu chứ không phải là con cá.

Việc đặt câu hỏi được quy định bắt buộc trong các học phần, và sinh viên phải đặt được một số lượng câu hỏi tối thiểu thì mới đạt điều kiện cần để hoàn thành học phần.

Cách đặt câu hỏi

  1. Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt bất cứ câu hỏi nào.
  2. Nếu câu trả lời nằm trong tài liệu, câu trả lời sẽ là “Hãy đọc tài liệu”.
  3. Nếu câu trả lời của giảng viên là “Tôi không biết” hoặc “Tôi không chắc” thì không có gì phải thất vọng vì còn hơn là không biết mà chỉ sai sinh viên và do đó người học còn biết là nên hỏi thầy khác với hệ thống hỏi đáp kết nối trực tuyến.

Chương trình học

Chương trình học ,Đại học FUNiX,Đại học FPT trực tuyến,Cách mạng giáo dục,Giáo dục hiện đại,Cách học mới

Chương trình học gồm 8 kỳ, mỗi kì học trong 4 tháng, tương đương với 8 certificate. Chương trình học của FUNiX được thiết kế theo chương trình của Stanford, Harvard, MIT…

Giảng viên là những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam – những nhà tuyển dụng sinh viên trong tương tai đến từ: FPT Software,Viettel, Tinh Vân và các công ty công nghệ lớn nhỏ khác tại Việt Nam và nước ngoài.