Đằng sau sự phản kháng trần truồng: làm thế nào để tăng cơ hội việc làm !

Học sinh nữ Quảng Đông bị phản đối. Vào buổi trưa ngày hôm qua, Tại Đại học Quảng Châu Trung Quốc có sáu cô gái ở phía trước ngực trần để phản đối phân biệt đối xử lao động của công ty

Sáu nữ sinh Đại học Quảng Châu ngực trần

Sáu nữ sinh Đại học Quảng Châu ngực trần,