Đánh nhau, cướp giật, chạy toán loạn... đó là Black Friday

Kể ra thì dân Mỹ cũng chẳng hơn gì ai, đủ các thể loại. Hãy cứ xem video này xem Black Friday đã khiến họ bộc lộ bản chất như thế nào?

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Kể ra thì "dân Mỹ" (tôi không có ý vơ đũa cả nắm) cũng chẳng hơn gì ai, đủ các thể loại. Hãy cứ xem video này xem Black Friday đã khiến họ bộc lộ bản chất như thế nào?

Đánh nhau, cướp giật hàng hóa trên tay của nhau, chưa kể là cướp của cả con nít. Xem lại làm tôi nhớ đến cảnh giành nhau mấy con cua ở một quán buffet nào đó của Việt Nam.

ảnh black friday,giảm giá,ngày hội giảm giá,dân mỹ,hoa kỳ