Chuyện gì xảy ra khi bạn đánh rơi ví tại Đà Nẵng?

Một cuộc thử nghiệm nhỏ của nhóm Đen Hay Trắng DN tại Đà Nẵng, họ sẽ giả vờ làm rơi ví tại một số địa điểm xem phản ứng của mọi người như thế nào. Tổng cộng có 40 lần rơi ví, hãy xem kết quả ra sao!

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Một cuộc thử nghiệm nhỏ của nhóm Đen Hay Trắng DN tại Đà Nẵng, họ sẽ giả vờ làm rơi ví tại một số địa điểm xem phản ứng của mọi người như thế nào. Tổng cộng có 40 lần rơi ví, hãy xem kết quả ra sao!

ảnh rơi ví tiền,đánh rơi ví,đà nẵng,người đà nẵng