Đây là 9 câu hỏi cả thế giới 'bó tay'. Hãy giúp chúng tôi trả lời chúng!

Dưới đây là 9 câu hỏi trắc nghiệm xem bạn chỉ sử dụng 10% năng lực bộ não của mình hay lớn hơn. Chúng tôi chỉ có câu hỏi mà không đưa ra câu trả lời, bởi chúng tôi tin rằng cộng đồng mạng sẽ có câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu

Câu 1

Câu 1,câu hỏi,bộ não,câu đố,trắc nghiệm

Theo bạn, hình tam giác nào lớn hơn?

a. Hình bên trái

b. Hình bên phải

c. Chúng bằng nhau

Câu 2

Câu 2,câu hỏi,bộ não,câu đố,trắc nghiệm

Hình tam giác nào nhỏ hơn?

a. Hình bên trái

b. Hình bên phải

c. Chúng bằng nhau

Câu 3

Câu 3,câu hỏi,bộ não,câu đố,trắc nghiệm

Có hơn 10 sắc thái khác nhau của màu tím trong vết mực trên?

a. Đúng 

b. Sai

Câu 4

Câu 4,câu hỏi,bộ não,câu đố,trắc nghiệm

Màu nào tối hơn?

a. Màu bên trái

b. Màu bên phải

Câu 5

Câu 5,câu hỏi,bộ não,câu đố,trắc nghiệm

Tiếp theo sẽ là màu sắc nào trong các màu sắc dưới đây:

Câu 6

Câu 6,câu hỏi,bộ não,câu đố,trắc nghiệm

Câu 7

Câu 7,câu hỏi,bộ não,câu đố,trắc nghiệm

Hình nào có diện tích lớn hơn?

a. Hình bên trái

b. Hình bên phải

Câu 8

Câu 8,câu hỏi,bộ não,câu đố,trắc nghiệm

Hình nào sáng hơn?

a. Hình bên trái

b. Hình bên phải

Câu 9

Câu 9,câu hỏi,bộ não,câu đố,trắc nghiệm

Hình nào có chu vi lớn hơn?

a. Hình bên trái

b. Hình bên phải

Câu trả lời của bạn là gì?

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của các bạn!

Hãy chia sẻ bài viết này để cộng đồng mạng tham gia trả lời cùng bạn!

Trần Giảng - Dựa theo brightside