Đây là nơi ở và làm việc của Bác Hồ tại An Toàn Khu (ATK) Định Hóa

Đây là nơi ở và làm việc của một vĩ nhân - Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới tại an toàn khu (ATK) Định Hóa. Thật đơn sơ, thật giản dị như chính nhân cách của người!

Đây là nơi ở và làm việc của một vĩ nhân - Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới tại An Toàn Khu (ATK) Định Hóa -Thái Nguyên. Thật đơn sơ, thật giản dị như chính nhân cách của người!

1. Đồi Tỉn Keo - Nơi Bác ở

1. Đồi Tỉn Keo - Nơi Bác ở,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

Nơi Bác ở và làm việc là ở đồi Tỉn Keo (thuộc xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên). Nơi đây chính là trung tâm thủ đô cuộc kháng chiến của dân tộc chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954).

2. Nơi làm việc của Bác - Lán Tỉn Keo

2. Nơi làm việc của Bác - Lán Tỉn Keo,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

Tại nơi đây, ngày 6/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bên trong lán Tỉn Keo:

,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

Chiếc bàn để Bác làm việc.

,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

Chiếc bàn để Bác cùng các đồng chí họp bàn về kế sách chống thực dân Pháp.

,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

Đèn làm việc.

Trước cửa Lán Tỉn Keo:

,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

Vầng hoa dâm bụt Bác trồng năm 1943.

,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

Hào trú bom đạn.

,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

Hầm trú bom đạn.

3. Đây là lán nghỉ của Bác.

3. Đây là lán nghỉ của Bác.,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

Nằm ngay sau Lán làm việc.

,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

Bên trong lán nghỉ.

4. Đây là Lán bộ phận bảo vệ, giúp việc cho Bác

4. Đây là Lán bộ phận bảo vệ, giúp việc cho Bác,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

Chiếc cửa sổ của Lán bộ phận bảo vệ, giúp việc Bác.

,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

Bên trong lán bảo vệ, giúp việc

,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

Tám chiến sĩ bảo vệ, giúp việc cho Bác gồm: TRƯỜNG - KỲ - KHÁNG - CHIẾN - NHẤT - ĐỊNH - THẮNG - LỢI. Đó là tám cái tên mà Bác đặt cho các chiến sĩ, thể hiện một ý chí quyết thắng, một niềm tin tất thắng!

5. Đây là nhà bếp, nơi nấu ăn phục vụ Bác và bộ phận bảo vệ, giúp việc.

5. Đây là nhà bếp, nơi nấu ăn phục vụ Bác và bộ phận bảo vệ, giúp việc.,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

Bên trong nhà bếp.

,chủ tịch hồ chí minh,bác hồ,nơi ở và làm việc của bác,atk định hoá,an toàn khu,thủ đô kháng chiến

Bên trong nhà bếp.

Nếu thấy bài viết ý nghĩa hãy chia sẻ cho người khác bạn nhé!

Biên tập: Trần Giảng