Đây là tranh hay ảnh? 100% người tin đây là ảnh. Sự thật thì sao?

Bạn sẽ không thể không tin đây là những hình ảnh chụp được, nhưng thực chất lại là những bức tranh được vẽ bởi Paul với một cây bút chì. Một khi bạn đã nhìn những bức tranh này, bạn sẽ hiểu tại sao chúng có giá trị lớn đến thế!

Paul Cadden, một nghệ sĩ đến từ Scotland, đã đưa nghệ thuật siêu thực đến một trình độ hoàn toàn mới. Bạn sẽ không thể tin không tin đây là những hình ảnh chụp được, nhưng thực chất lại là những bức tranh được vẽ bởi Paul với một cây bút chì. Một khi bạn đã nhìn những bức tranh này, bạn sẽ hiểu tại sao chúng có giá trị rất lớn!

Chân dung tự họa của Paul

Chân dung tự họa của Paul,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

Anh ấy có khả năng tái tạo thực tế với một mức độ không thể tin được chỉ bằng một cây bút chì.

Anh ấy có khả năng tái tạo thực tế với một mức độ không thể tin được chỉ bằng một cây bút chì.,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

Bạn dường như có thể cảm thấy người phụ nữ này đang thở

Bạn dường như có thể cảm thấy người phụ nữ này đang thở,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

Đôi khi Paul miêu tả thiên nhiên. Một lần nữa, không có lời nào để diễn tả ...

Đôi khi Paul miêu tả thiên nhiên. Một lần nữa, không có lời nào để diễn tả ...,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

Anh ấy thích miêu tả nhân vật trong trạng thái tự nhiên

Anh ấy thích miêu tả nhân vật trong trạng thái tự nhiên,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

Anh ấy sử dụng bút chì của mình để tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời

Anh ấy sử dụng bút chì của mình để tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

Đôi khi, Paul cảm hứng vẽ tranh trừu tượng.

Đôi khi, Paul cảm hứng vẽ tranh trừu tượng.,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

Thật dễ dàng đắm chìm trong thế giới sáng tạo.Bạn có thể cảm nhận được sức mạnh của những hình ảnh này?

Thật dễ dàng đắm chìm trong thế giới sáng tạo.Bạn có thể cảm nhận được sức mạnh của những hình ảnh này?,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

,tranh siêu thực,tin tưởng,nhầm lẫn

Không ai không tin trên đây là những hình ảnh chụp lại. Vì đó là những bức vẽ quá đẹp, quá thật, quá nghệ thuật của một họa sĩ tài năng!

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của bạn về vấn đề này!