Đề thi thử nghiệm môn Toán, Lý, Hóa, Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Chiều 20/1, Bộ GD-ĐT đã công bố 14 đề thi thử nghiệm của kỳ thi THPT quốc gia 2017, trong đó có đề thi thử nghiệm môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học. Chúng tôi tại Ohay TV xin giới thiệu đếncác thí sinh và quý độc giả quan tâm.

1. Đề thi thử nghiệm môn Toán: bao gồm 50 câu hỏi trong thời gian làm bài 90 phút

1. Đề thi thử nghiệm môn Toán: bao gồm 50 câu hỏi trong thời gian làm bài 90 phút,Đề thi thử nghiệm,môn toán,môn vật lý,môn hóa học,môn sinh học,kỳ thi THPT quốc gia 2017

,Đề thi thử nghiệm,môn toán,môn vật lý,môn hóa học,môn sinh học,kỳ thi THPT quốc gia 2017

,Đề thi thử nghiệm,môn toán,môn vật lý,môn hóa học,môn sinh học,kỳ thi THPT quốc gia 2017

,Đề thi thử nghiệm,môn toán,môn vật lý,môn hóa học,môn sinh học,kỳ thi THPT quốc gia 2017

,Đề thi thử nghiệm,môn toán,môn vật lý,môn hóa học,môn sinh học,kỳ thi THPT quốc gia 2017

,Đề thi thử nghiệm,môn toán,môn vật lý,môn hóa học,môn sinh học,kỳ thi THPT quốc gia 2017

,Đề thi thử nghiệm,môn toán,môn vật lý,môn hóa học,môn sinh học,kỳ thi THPT quốc gia 2017

2. Đề thi thử nghiệm môn Vật lý: Bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian làm bài 50 phút

2. Đề thi thử nghiệm môn Vật lý: Bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian làm bài 50 phút,Đề thi thử nghiệm,môn toán,môn vật lý,môn hóa học,môn sinh học,kỳ thi THPT quốc gia 2017

,Đề thi thử nghiệm,môn toán,môn vật lý,môn hóa học,môn sinh học,kỳ thi THPT quốc gia 2017

,Đề thi thử nghiệm,môn toán,môn vật lý,môn hóa học,môn sinh học,kỳ thi THPT quốc gia 2017

Vẫn Còn, Click để xem tiếp