Đề thi thử nghiệm môn Văn, Sử, Địa, GDCD kỳ thi THPT Quốc Gia 2017

Đề thi thử nghiệm môn Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 được Bộ GD-ĐT đã công bố ngày 20/1. Chúng tôi tại Ohay TV xin giới thiệu toàn bộ các câu hỏi trong các đề thi này đến các thí sinh và quý độc giả.

1. Đề thi thử nghiệp môn ngữ văn

1. Đề thi thử nghiệp môn ngữ văn,đề thi thử nghiệm,môn văn,môn sử,môn địa,môn giáo dục cộng dân,kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

2. Đề thi thử nghiệm môn lịch sử: Bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian làm bài 50 phút

2. Đề thi thử nghiệm môn lịch sử: Bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian làm bài 50 phút,đề thi thử nghiệm,môn văn,môn sử,môn địa,môn giáo dục cộng dân,kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

,đề thi thử nghiệm,môn văn,môn sử,môn địa,môn giáo dục cộng dân,kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

,đề thi thử nghiệm,môn văn,môn sử,môn địa,môn giáo dục cộng dân,kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

,đề thi thử nghiệm,môn văn,môn sử,môn địa,môn giáo dục cộng dân,kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

,đề thi thử nghiệm,môn văn,môn sử,môn địa,môn giáo dục cộng dân,kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

3. Đề thi thử nghiệm môn Địa lý: Bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian làm bài 50 phút

3. Đề thi thử nghiệm môn Địa lý: Bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian làm bài 50 phút,đề thi thử nghiệm,môn văn,môn sử,môn địa,môn giáo dục cộng dân,kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

,đề thi thử nghiệm,môn văn,môn sử,môn địa,môn giáo dục cộng dân,kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

,đề thi thử nghiệm,môn văn,môn sử,môn địa,môn giáo dục cộng dân,kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

,đề thi thử nghiệm,môn văn,môn sử,môn địa,môn giáo dục cộng dân,kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017

Vẫn Còn, Click để xem tiếp