Đề Văn tốt nghiệp THPT năm 2016: Sâu!

Tính chuyên sâu lẫn sự đa diện được bộc lộ trong đề Văn tốt nghiệp THPT 2016 liệu đã đủ? Tử sĩ sáng tạo, sĩ tử lối mòn?

Để thấy rõ sự chuyển mình của đề văn năm nay, chúng ta hãy nhìn lại đề văn tốt nghiệp năm 2015 và đề thi đại học môn văn khối C 2014. Ở mục I, cả hai đề này đều phát triển theo chiều hướng kiểm tra kiến thức ngôn ngữ ở mức cơ bản. Là những câu hỏi liên quan đến phương thức biểu đạt, biện pháp tu từ, phân tích vai trò và vẻ đẹp ngôn từ, nêu cảm nhận và khả năng đọc hiểu văn bản.

,Đề văn THPT,đề tốt nghiệp,đề thpt

Nhưng điểm khác biệt là đề văn năm 2015 lại phân thành hai mảng: đọc hiểu trích đoạn thơ và văn xuôi. Sự thay đổi đáng mừng ở chỗ là đã xuất hiện những câu hỏi nêu cảm nghĩ, nghị luận, bình luận ngắn về đoạn trích mà ở đề năm 2014 chưa có.

,Đề văn THPT,đề tốt nghiệp,đề thpt

Đề 2016 thì sao? Có ánh hào quang khai sáng kì diệu gì ở đây? Không, đừng mong có sự nhảy vọt diệu kì gì cả. Không có cú nhảy vọt nào khi mà nền giáo dục của chúng ta vẫn chưa thay đổi đủ lớn. Nhưng chúng ta có thể công nhận: Đề văn năm 2016 là chuyên sâu.

Hãy chú ý đến mục I: Phần đọc hiểu đoạn trích thơ.

,Đề văn THPT,đề tốt nghiệp,đề thpt

Sự khác biệt nhỏ gây ra biến đổi lớn. Ở mục I đề năm 2015 có hiện tượng "mớm mồi" gần giống với đề thi đại học 2014: tìm từ ngữ miêu tả đối tượng, phân tích biện pháp tu từ trong một câu cho trước.

Nhưng đề 2016 thì khác: tìm vẻ đẹp, xác định biện pháp tu từ trong hai khổ, hiểu nội dung thơ. Đây là sự gia tăng cả khối lượng lẫn chất lượng. Bạn có thể dễ dàng tìm từ miêu tả vì đó là tính từ, hình ảnh so sánh... Học sinh có thể không cần cảm thụ văn chương vẫn làm được bằng sự am hiểu nghĩa của từ. Nhưng để nhìn ra vẻ đẹp của đối tượng thì học sinh phải có cảm quan nhất định, phải có sự đồng cảm và rung động với tác phẩm. Một sự thay đổi khá nhỏ, biến hình thức kiểm tra thông hiểu ngôn ngữ thành thông hiểu nghệ thuật ngôn ngữ. Vì sao?

Nếu có khả năng đọc, chúng ta không khó khăn để hiểu một đoạn văn xuôi, trừ loại văn xuôi theo trường phái siêu thực của Tagore. Nhưng để hiểu một đoạn thơ không phải dễ. Thơ có biện pháp tu từ rất đa dạng, rất cô đặc. Thơ không phải để đọc hiểu. Hiểu thơ là phải cảm thụ. Chỉ khi người ta cảm thụ những vần thơ, thấu qua góc nhìn, thấm nỗi lòng tác giả thì họ mới hiểu được thơ. Mà khi nhắc đến nỗi lòng tác giả thì chính là phải có một kiến thức nhất định về cuộc đời ông ta - Lưu Quang Vũ, nhà soạn kịch lẫy lừng thời hậu hiện đại.

Đây không còn đọc hiểu thông thường nữa, mà là chuyên sâu về văn chương. Một điều đáng mừng. Chúng ta có quyền nhen chút hi vọng, rằng giáo dục văn học đã dần bước sang một thời kì tôn trọng sự cảm thụ cá nhân.

Bạn mừng vì điều đó? Tôi đồ là bạn mừng hơi sớm. Khi tôi nói "có sâu" là không chỉ nói về tính từ "sâu sắc", mà ở cả nghĩa danh từ: Có sâu! Những con sâu còn sống!

Vẫn Còn, Click để xem tiếp